Kinh nghiệm bước đầu từ ngoại giao – Phần 2

Như vậy, để nhấn mạnh triển khai thực hiện giao, ban, khoán kinh doanh, cho thuê Doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới cần tiếp tục hướng dẫn cho các Bộ, ngành, địa phương về quy trình thực hiện và các vấn đề còn vướng mắc hoặc chưa rõ, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các doanh nghiệp, người lao động chủ trương, chính sách về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê Doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người hiểu rõ, đúng chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề này. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, trở ngại do các vướng mắc về tài chính, cử lý công nợ…, đồng thời tiếp tục xem xét để sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh thực hiện giao, bán, khoán kinh doanh, và cho thuê Doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn đổi với, đảm bảo thực hiện có hiệu quả kế hoạch tổng thể sắp xếp, cơ cấu lại Doanh nghiệp nhà nước đã đề ra đến năm 2005.
Ý kiến bạn đọc
Không phải công ty du lịch nào cũng thế!
Cách đây không lâu, khi đọc bài báo “kinh doanh lữ hành sao lại thế này?”, đăng trên trang báo du lịch số 12, ra ngày 23/3/2001, phê phán một công ty lữ hành nội địa đá ký hợp đồng với khách du lịch nhưng không cam kết thực hiện đúng yêu cầu, tôi đồng tình với tác giả. Tuy nhiên, là khách nào cũng đi du lịch, tôi thấy phần lớn các chuyến đi đều thoải mái, bổ ích, chẳng hạn như chiến đi du lịch kết hợp với công tác Đà Nẵng và Huế vừa qua là chiến đi khá thú vị, do đó Công ty Khách sạn du lịch Thắng Lợi tổ chức. Đó là chuyến đi có chương trình chu đáo, đúng kế hoạch, du khách được toại nguyện khi hưởng thụ các món ăn tinh thần do du lịch mang lại. Song, theo tôi để được như vậy, du khách và các nhà du lịch cần có sự chú ý một số vấn đề sau:
Phải chọn đúng công ty có nhiều kinh nghiệm, có trách nhiệm và có nghiệp vụ du lịch. Việc này có thể thông qua tìm hiểu đến làm tiếp thị hoặc gặp lãnh đạo của các đơn vị tổ chức để khẳng định. Phải thực sự tìm hiểu tên cơ quan, địa chỉ, thuộc ai quản lý, thậm chí ai là lãnh đạo… Hiện nay có rất nhiều công ty quảng cáo được phép kinh doanh du lịch, những trong số đó không phải công ty nào cũng có chức năng, kinh nghiệm được nghiệp vụ du lịch. Nên khi có sự cố xảy ra không biết ai là thật ai là giả như bài báo đã nêu.
Về giá cả, theo tôi đối với công ty đã có kinh nghiệm bao giờ cũng đưa ra các loại giá khác nhau kèm theo tiêu chuẩn dịch vụ. Từ đó căn cứ vào khả năng tài chính mà chọn giá cho hợp túi tiền. Đừng ham công ty này quảng cáo rẻ hơn công ty kia vài chục nghìn cho là hợp lý mà phải căn cứ vào dịch vụ kèm theo, nếu bớt đi một tiêu chuẩn thì có thể giảm một số tiền hơn cả giá rẻ mà công ty nọ đã rao. Chọn nên công ty nào càng đưa ra chi tiết cụ thể tiêu chuẩn phục vụ thì công ty đó mới có giá chuẩn phù hợp với thị trường. Ví dụ xe thì loại xe nào, khách sạn mấy sao, ăn mức bao nhiêu… Theo tôi đừng tiếc 10 15 nghìn mà chọn một dịch vụ không thoải mái.
Người hướng dẫn viên phải là người thực sự hòa nhã, không chỉ thông thạo nghiệp vụ chuyên môn mà còn nắm được đường đi nước bước từng nơi từng lúc trong cuộc hành trình, qua đó lường trước được mọi tình huống xảy ra. Làm được như vậy thì không có những đáng tiếc xảy ra như báo đã nêu.
Muốn giữ được uy tín lâu dài thì công ty phải thực hiện đúng cam kết, không hứa suông, không vi phạm hợp đồng, hạ tiêu chuẩn phục vụ để rồi sau đó vin vào lý do này nọ mà xin lỗi, khiến cho du khách cảm thấy bị lừa. Nếu gặp khó khăn thì du khách thương lượng giải quyết, nếu chưa giải quyết được thì phải thực hiện. Nhưng theo tôi, khách du lịch rất đại lượng, họ cũng rất dễ thông cảm, có đều là các công ty đừng lạm dụng lòng tốt đó. Đối với nhân viên đi làm tiếp thị hay hướng dẫn viên du lịch phải là người nghiệp vụ có hiểu biết.
Phạm Tân – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT- DL – Hà Nội – năm 26 (191) 2001

Kinh nghiệm bước đầu từ ngoại giao – Phần 1

Kinh nghiệm bước đầu từ ngoại giao, bán, khoán, kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước
Đến nay cả nước đã có trên 100 Doanh nghiệp nhà nước thực hiện giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê. Những doanh nghiệp này hầu hết là các doanh nghiệp do địa phương quản lý, quy mô nhỏ, trình độ công nghệ lạc hậu, sức cạnh tranh thấp, vốn ít, hiệu quả sử dụng vốn thấp, thua lỗ kéo dài, công nợ tồn đọng dây dưa, khả năng thanh toán kém, lao động chủ yếu chưa được đào tạo lại, kỹ năng nghề nghiệp còn hạn chế, việc làm thiếu ổn định.
Theo đánh giá chung, sau khi chuyển đổi các doanh nghiệp đều ổn định, ttor chức được kiện toàn, vốn kinh doanh có xu hướng tăng lên, sản xuất kinh doanh ổn định và có chiều hướng phát triển, do mới bắt đầu hoạt động hầu hết các doanh nghiệp hoàn thành thủ tục chuyển đổi trong năm 2000, trừ số ít doanh nghiệp còn hoàn thành trước đó nên chưa thể đánh giá một cách toàn diện quá trình kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp sau chuyển đổi. Tuy nhiên, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh sau khi chuyển đổi của nhiều doanh nghiệp và qua khảo sát thực tế cho thấy vốn có tốc độ tăng lớn nhất, bên cạnh sự tăng trưởng các chỉ tiêu: doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân đầu người, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách… Một số doanh nghiệp ở địa phương sau khi chuyển đổi có vốn kinh doanh tăng lên rất nhiều như: Vốn kinh doanh của Công ty Thương mại Phú Vang Thừa Thiên Huế tăng 2,71 lần so với vốn kinh doanh và tăng 169,5 lần so với vốn nhà nước tại thời điểm chuyển đổi, vốn kinh doanh của Công ty Vật phẩm văn hóa tổng hợp Thái Nguyên tăng 6,75 lần… Kết quả đáng ghi nhận trong thời gian đầu mới hoạt động theo mô hình mới của hầu hết các doanh nghiệp là: Các doanh nghiệp thua lỗ đã được các khoản thua lỗ, thậm chí có lãi, đối với các doanh nghiệp đã có lãi thì số lãi được tăng lên, tình hình tài chính lành mạnh hơn trước, nhiều doanh nghiệp đã trả xong các khoản nợ khi mua doanh nghiệp và không còn phát sinh nợ quá hạn, các doanh nghiệp vẫn duy trì số lượng lao động như khi còn là Doanh nghiệp nhà nước và ổn định việc làm cho họ…
Kết quả quá trình tổ chức triển khai thực hiện chuyển đổi Doanh nghiệp nhà nước thời gian qua cho thấy: Để triển khai thực hiện việc giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê Doanh nghiệp nhà nước thành công và thu được kết quả như mong muốn thì:
Ngoài chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, trước hết phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sát sao của các bộ, ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền các tỉnh, thành phố và trực tiếp là đồng chí trong lãnh đạo phụ trách Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ, ngành, tỉnh , thành phố; kế hoạch cụ thể chuyển đổi các Doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định 103/1999/ NĐ – CP phải được nhất trí trong cấp ủy, chính quyền và phải có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ, ngành với các cơ quan chức năng ở Trung ương đối với doanh nghiệp trung ương quản lý hoặc Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp tỉnh, thành phố với các ban, ngành chức năng và sở quản lý chuyên ngành ở địa phương đối với doanh nghiệp thuộc địa phương quản lý để chỉ đạo cụ thể Ban đổi mới quản lý tại doanh nghiệp thực hiện.
Công tác tuyên truyền phải đi trước một bước, phải tổ chức tuyên truyền rộng rãi, đối thoại trực tiếp với cán bộ nhân dân viên trong doanh nghiệp để giúp họ thấu hiểu, thấm nhuần được mục đích, ý nghĩa của việc giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê Doanh nghiệp nhà nước và phải tiến hành huấn luyện nghiệp vụ cho bộ máy quản lý doanh nghiệp. Đây là yếu tố cực quan rất quan trọng, quyết định kết quả quá trình thực hiện chuyển đổi.
Giám đốc doanh nghiệp phải là người tự giác, tiên phong trong việc thực hiện giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê Doanh nghiệp nhà nước và phải là người hiểu thật rõ nội dung của nghị định 103/1999/NĐ – CP thì mới có khả năng vận động được người lao động đồng tình ủng hộ, đồng thời rút ngắn được quá trình chuyển đổi.
Khi thực hiện phải thực hiện thận trọng nhưng khẩn trương, vận động linh hoạt các chính sách hiện hành nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước, người lao động các chủ nợ và người mắc nợ. Tình hình tài sản, tài chính phải được công khai hóa trước công nhân viên chức cho họ nắm được để tham gia trong qua trình chuyển đổi và quản lý doanh nghiệp sau chuyển đổi.
Cần thực hiện đúng chính sách ưu đãi của nhà nước, đồng thời vận dụng sang tạo , hợp lý chính sách, tháo gỡ khó khăn về tài chính, tạo điều kiện ban đầu cho người lao động.
Phạm Tân – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT- DL – Hà Nội – năm 26 (191) 2001

Hướng đi nào cho du lịch làng nghề Hà Tây? – Phần 2

Thế họ có đến đây thường xuyên không? Tôi hỏi.
Có, họ thường hay mua sản phẩm của ông chủ thu gom trong làng.
Thế tên ông ấy là gì?
Ông Toản.
Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà khang trang, thoáng mát, người đàn ông có tên là Toản nói: “Sản phẩm mây tre đan ở đây thường được bán trực tiếp cho khách du lịch tới mua tại làng. Họ có quốc tịch từ rất nhiều nước khác nhau như Anh, Pháp, Mỹ v.v… Ngoài ra, các sản phẩm này còn được đưa tới các cửa hàng bán đồ lưu niệm ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và xuất khẩu đến nhiều nước trên thế giới”.
Chia tay với các làng nghề, trong đầu tôi luôn ẩn hiện một câu hỏi: Tiềm năng từ các làng nghề này là rất lớn, tại sao thời gian qua, ngành du lịch Hà Tây vẫn để bỏ ngỏ mà không xây dựng thành các điểm, tour “du lịch làng nghề” như cách làm của một số làng nghề ở Hà Nội?
ĐI TÌM C U TRẢ LỜI
Ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Tây thừa nhận: “Quả thật, đây là điều mà du lịch Hà Tây đang nghĩ đến. Sở dĩ, du lịch Hà Tây chưa làm được điều đó bởi vì còn vướng phải một số khó khăn mà trước tiên là vốn đầu tư. Để du lịch làng nghề có thể phát triển được cần phải có kinh phí để giải quyết các vấn đề như giao thông, vệ sinh môi trường v.v… Bởi làng nghề càng mở rộng thì các vấn đề nảy sinh càng lớn.”
Một nguyên nhân nữa phải kể đến là hiện nay, lữ hành của Hà Tây chưa phát triển. Cả tỉnh chỉ có duy nhất Công ty Du lịch Hà Tây, chủ yếu làm lữ hành quốc tế. Chính vì vậy, sự phối hợp liên vùng giữa các hãng lữ hành Hà Nội và Hà Tây dường như chưa có. Thực tế, hiện nay chỉ có các hãng lữ hành của Hà Nội vẫn đưa khách tham quan các làng nghề của Hà Tây, còn lữ hành của Hà Tây vẫn chưa làm được điều đó.
Hướng đi nào cho ngành du lịch làng nghề?
Ông Trương Minh Tiến cho biết: “Trước tiềm năng to lớn của các làng nghề như vậy, sắp tới chúng tôi sẽ chọn 3 làng nghề tiêu biểu nhất đưa vào làm điểm. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ hỗ trợ cho mỗi làng nghề số tiền là 30 triệu đồng để giúp họ giải quyết những khó khăn về cơ sở hạ tầng, đào tạo hướng dẫn viên du lịch tại chỗ v.v… Sau khi đưa các làng nghề này vào làm điểm chúng tôi sẽ phối hợp với các ngành có liên quan để giải quyết những vấn đề nảy sinh. Sau đó, sẽ mở rộng ra các làng nghề khác.”
Bên cạnh đó, Sở Du lịch Hà Tây đang có ý định mở hội chợ trưng bày các sản phẩm của 20 làng nghề truyền thống trong tỉnh. Tại đó, các nghệ nhân sẽ trực tiếp thao diễn các công đoạn để làm ra một sản phẩm. Hội chợ này sẽ mời đại diện các hãng lữ hành quốc tế của Hà Nội, từ đó tạo điều kiện giới thiệu, giao lưu giữa các doanh nghiệp.
Mới đây Công ty du lịch khách sạn Sông Nhuệ đã xây dựng được một tour du lịch làng nghề 2 ngày với lộ trình xuất phát từ khách sạn Sông Nhuệ đi từ làng nghề mây tre đan Phú Vinh tới làng lụa Vạn Phúc, tối ngủ lại khách sạn Sông Nhuệ. Sáng hôm sau đi làng nghề khảm trai Chuyên Mỹ đến mây tre đan Ninh Sở, thăm chùa Đậu, nhà thờ Nguyễn Trãi rồi kết thúc tour tại khách sạn Sông Nhuệ. Tuy mới chỉ là những bước đi ban đầu, nhưng cách làm mà Sở Du lịch Hà Tây đưa ra cho phép hy vọng vào sự phát triển của “du lịch làng nghề” trong tương lai ở tỉnh. Ngoài hướng đi mang tính chiến lược đó, các ngành công nghiệp, giao thông vận tải, khoa học công nghệ môi trường v.v… cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Sở Du lịch Hà Tây để giúp ngành có thể khai thác một cách hiệu quả tiềm năng du lịch từ các làng nghề, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hà Tây.
Hồng Hà – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 28(181)2001

Hướng đi nào cho du lịch làng nghề Hà Tây? – Phần 1

Hà Tây không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp của những danh lam thắng cảnh đã từng làm say lòng du khách bốn phương như chùa Hương, chùa Thầy, Đồng Mô, Khoang Xanh v.v… mà còn nổi tiếng bởi một hệ thống làng nghề hết sức đa dạng và phong phú. Cùng với sự phát triển của ngành du lịch, sản phẩm từ các làng nghề truyền thống nổi tiếng lâu đời như lụa Vạn Phúc, mây tre đan Phú Nghĩa, khảm trai Chuyên Mỹ, thêu ren Quất Động v.v… đã trở thành những món quà lưu niệm khá hấp dẫn đối với khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế. Với 120 làng nghề hiện có, chiếm 10% tổng số làng nghề trên toàn quốc, tiềm năng du lịch từ các làng nghề Hà Tây quả là rất lớn. Tuy nhiên, trong những năm qua “du lịch làng nghề” ở đây lại chỉ phát triển theo kiểu tự phát mà chưa có sự đầu tư thích đáng. Để có thể khai thác một cách hiệu quả tiềm năng từ các làng nghề này, du lịch Hà Tây cần phải có một hướng đi mang tính chiến lược.
Tiềm năng du lịch từ các làng nghề
Chúng tôi đến thăm làng lụa Vạn Phúc thị xã Hà Đông – Hà Tây. Từ xã, âm thanh sôi động phát ra từ hàng chục chiếc máy dệt trong làng dường như đã làm chúng tôi quên hết mệt mỏi của một chặng đường dài. Thuận đường, chúng tôi rẽ vào một ngôi nhà bên trong có phơi rất nhiều mảnh vải lụa với đủ các màu sắc khác nhau. Chưa kịp nghe chúng tôi giới thiệu xong, anh Đỗ Minh Tuấn, chủ gia đình vừa nhanh tay đảo nhuộm vải trong một thùng nước nóng, khói bốc nghi ngút vừa nói: “Làng lụa Vạn Phúc thực sự khởi sắc cách đây 3 – 4 năm. Trước đây, khách du lịch thường vào trực tiếp các nhà trong làng để xem và mua sản phẩm. Còn bây giờ, họ thường đến luôn cửa hàng trưng bày sản phẩm của hợp tác xã dệt lụa Vạn Phúc ở chếch ngoài đầu làng ấy. Đông lắm!”.
Quả đúng như lời giới thiệu của anh Tuấn, khi chúng tôi vừa ra tới cổng hợp tác xã cũng là lúc hai chiếc xe ô tô đỗ xịch ngay trước cửa hàng giới thiệu sản phẩm. Từ trong xe, hai đôi vợ chồng, có lẽ là người Pháp, bước xuống, đi thẳng vào gian hàng trưng bày nhiều sản phẩm nhất. Hai người phụ nữ vừa xem hàng, vừa đưa lên người ướm thử tỏ vẻ rất thích thú. Cuối cùng họ quyết định mua hai mảnh với giá 180.000đ/mét. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ nhiệm Hợp tác xã lụa Vạn Phúc cho biết: “Mỗi ngày Vạn Phúc đón từ 30 đến 50 khách du lịch, chủ yếu là khách du lịch quốc tế đến thăm và mua trực tiếp sản phẩm tại các cửa hàng do Hợp tác xã mở ra”. Theo phản xạ, trong đầu tôi hình thành một phép tính. Nếu như nhân con số này với 120 làng nghề, thì lượng khách du lịch đến Hà Tây mỗi ngày quả là không nhỏ. Tuy nhiên, theo như lời ông Nguyễn Xuân Chính, Phó Giám đốc Sở Công nghiệp Hà Tây thì lượng khách đến các làng nghề đều như nhau, bởi nó còn phụ thuộc vào sản phẩm của làng nghề đó là gì? và giao thông đi lại có dễ dàng hay không. Nhưng nói chung, hiện nay, rất nhiều làng nghề ở Hà Tây có khách du lịch tới thăm thường xuyên.
Rời làng lụa Vạn Phúc, xuôi theo đường đi Hòa Bình, qua cầu Mai Lĩnh một đoạn, chúng tôi đã “lạc” vào xứ sở mây tre đan Phú Nghĩa. Hình ảnh chúng tôi bắt gặp đầu tiên là hai em gái chừng 12, 13 tuổi đang ngồi đang giỏ, xung quanh là rất nhiều sản phẩm từ mây tre như lọ hoa, xâu cơi, xâu ấm, giỏ đựng hoa quả v.v… Em bé có tên Trang nhanh nhảu: “Chị mà đến sớm chút nữa thì sẽ gặp một đoàn khách người Nhật, hị vừa đi xong”.
Hồng Hà – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 28(181)2001

Lang thang với huế

“Đức vua một sớm đầu xuân ấy. Lòng đẹp theo giời, dạo Ngự viên. Cung tần mỹ nữ ngời son phấn. Theo gót nhà vua nở gót sen…
Đường hoa má phấn tranh nhau ngó. Nhạc ngự vang lừng khắp bốn bên”. Ấy là Huế của một Đế Đô, của một cung điện, đền đài, lăng tẩm, đình tạ vàng son chói ngời, của một thời “Thành quách uy nghiêm sầm mặt lạnh” và “ Gió ù ù qua họng súng thần công”. Bên cạnh Huế vàng son ấy, còn Huế của hơn một trăm ngôi chùa u tịch, ngân tiếng chuông chùa bồng trên lá trúc rồi theo độ nghiêng của đất đai, trôi tràn cả xuống sông Hương tan vào dòng nước. Có lẽ vì vậy mà mặt nước sông Hương trôi lặng lẽ một dáng thiền. Đến nỗi một nhà thơ trẻ đã phải thốt lên “Giá như chẳng có dòng Hương, câu thơ xứ Huế giữa đường đánh rơi”.
Sông Hương đã thành hồn Huế tự bao giờ.
Đến Huế vào mùa hè đầu tiên của Thiên Niên Kỷ Mới, ta sẽ được gặp một Huế khác theo nghĩa rộng, rộng cả về địa lý, cả về tầm vóc của nó. Đó là Huế văn hóa, du lịch và sinh thái. Du khách có thể lên đò xuôi Bao Vinh để được gặp dấu tích Thành hóa Châu xưa, hoặc cũng có thể đi bằng xe hơi, chỉ độ 14 cây số để đến “Vườn nước” Thuận An. Rừng sú non dầm chân trong nước quanh năm. Khi thủy triều xuống thì nước lấp xấp, những cây “Cầu vượt” xinh xắn, rộng chỉ độ hơn một mét đan nhau như những con đường chia ô trong thành phố. Khi thủy triều lên cao, đá trong “Vườn nước” trông giống những hòn non bộ, với vô số cá từ phá Tam Giang vào theo con nước thủy triều.
Thuở sinh thời, nhà văn Nguyễn Tuấn rất thích phá Tam Giang. Lần đầu tiên đến Huế, ông không vào văn phòng Hội, nơi anh em nghệ sĩ đang chờ đón mà chống gậy ra chào sông Hương: “Sông Hương ơi, Nguyễn Tuân đã về đây!”. Chào xong, ông lui gót đòi đi thăm phá Tam Giang ngay. Những cử chỉ ban đầu ấy đủ thấy ông thật duyên nợ với đất này.
Nguyễn Tuân đã có ý thức chọn đêm về Tam Giang là đêm không trăng. Những đêm trăng, loài cua ham chơi lắm, nó chơi quên cả ăn nên thân rất bấy, xốp. Hết trăng, của mới nghĩ đến chuyện đi ăn,cho nên mình cua rất chắc. Nguyễn Tuân sành ăn đến nỗi, ông chỉ vào con cua nào là con cua ấy đầy ắp gạch, ăn bùi, thơm, đậm đà. Trên Tam Giang, Nguyễn Tuân tự chọn và tự nướng tôm. Khi bóc vỏ con tôm ra, ông bảo “nướng tôm như thế này mới gọi là biết nướng tôm. Nó chín và không chảy mất một giọt tôm tôm nào! kiểu như luộc trứng lòng đào vậy”. Càng đi với ông, càng thấy ông thật sành điệu, khám phá mãi không hết. Mỗi thức ông ăn xứng là một nghệ thuật ẩm thực ở đời. Ngay khi uống rượu, ông không uống cùng chai với ai cả. Ông có một “be” riêng. Be thủy tinh của ông lép như bàn tay. Lúc nào ông cũng đút vào túi ngực, khi uống mới kéo ra. Đó là một loại rượu được hâm nóng bằng chính nhịp đập của trái tim mình. Sau này đưa các bạn Việt kiều về phá Tam Giang, tôi thường kể chuyện Nguyễn Tuân để “hầu” rượu các bạn. Chúng tôi đã sống đêm Nguyễn Tuân bất tận như thế. Các bạn từ nước ngoài viết thư về hò hẹn “sang năm bọn mình cố gắng thu xếp về để chúng ta lại sống với nhau đêm Nguyễn Tuân bất tận trên phá Tam Giang nhé”!
Tôi tin với “Vườn nước” này và phá Tam Giang ấy, nhất định Công ty Du lịch Hương Giang sẽ có rất nhiều bầu bạn quấn quýt với nhau, trong sóng nước, trong gió trăng bất tận. Giám đốc Công ty Du lịch Hương Giang Nguyễn Hữu Đông khoe với chúng tôi một hành trình du lịch Huế: “Cố đô – Non cao và Biển rộng”. Theo tôi, đó là một cụm từ mới toanh đối với khu du lịch Huế.
Tôi biết “Non cao” theo Nguyễn Hữu Đông là Bạch Mã. Sau chiến tranh chúng ta đã bỏ quân Bạch Mã suốt 10 năm trời. Năm 1979, chúng tôi còn lên Bạch Mã bằng đường xe. Trận bão năm 1980, núi lở, cây đổ hầu như xóa sạch đường xe đến nỗi tận chuyến đi này chúng tôi vẫn phải cuốc bộ. 139 biệt thự hoang tàn sau lửa đạn chiến tranh của khu du lịch Bạch Mã chỉ được hồi sinh khi “Vườn quốc gia Bạch Mã” ra đời. Bạch Mã có diện tích tự nhiên là 22.031 ha (suýt soát bằng vườn quốc gia Cúc Phương), cao 1.450 mét, từ tháng 9 đến tháng 2 nhiệt độ trung bình dưới 200C, mùa hè từ tháng 3 đến tháng 8 là 250C. (Độ cao và nhiệt độ ngang với Sapa, Đà Lạt). Bạch Mã có 1.406 loài thực vật, đặc biệt có 35 loài cây cảnh có hoa đẹp và 969 loài động vật, riêng chim có tới 333 loài, bướm 256 loài. Điều hơn hẳn Sapa, Đà Lạt là trên đỉnh Bạch Mã, ở Vọng Hải Đài nhìn về phía Đông, biển ngay trước mặt như Thềm với Sân vậy. Ta có thể tắm biển nhiệt đới ở bãi tắm Chân Mây và chỉ nửa đường xe là đã ngồi ở vùng ôn đới Bạch Mã rồi. Đà Lạt, Sapa là khí hậu lục địa làm sao được thế.
(Còn nữa)
Nguyễn Quang Hà – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 27(181)2001

Sức hút với khách du lịch – Phần 2

Đồng thời, nghiên cứu đề xuất những cơ chế thích hợp có sự hỗ trợ của Nhà nước để tôn tạo bảo tồn có tính khả thi.
Và, ý nghĩa của viện bảo tồn đối với sự phát triển du lịch?
Theo tôi, khu phố cổ Hà Nội là một di sản đô thị nên việc tôn tạo không có ý nghĩa bảo tồn với tính chất một bảo tàng chết, mà nó mang yếu tố là bảo tàng sống bảo tàng để khai thác sử dụng. Khu phố cổ Hà Nội là một đặc trưng của đô thị ở Đông Nam Á. Việc giữ gìn được giá trị của nó sẽ tạo ra sức hút lớn đối với khách du lịch. Trên thực tế, thời gian qua, lượng khách tới tham quan phố cổ rất lớn, vì ở đây không chỉ tái tạo được một không gian đô thị cổ mà còn để người ta xem tìm thấy cả lối sống, phương thức sản xuất, kinh doanh của thời kỳ đã qua. Hiện nay, thành phố đang cùng các cơ quan chức năng đề nghị xem khu phố cổ như là một di sản cấp quốc gia và từng bước đề nghị quốc tế công nhận là di sản văn hóa thế giới. Sự phát triển các đô thị ngày nay không phải theo xu hướng quốc tế hóa, vì vậy các đô thị muốn phát triển được phải giữ gìn bản sắc riêng của mình. Một trong những yếu tố bản sắc văn hóa của Hà Nội chính là khu phố cổ. Giữ gìn bản sắc văn hóa riêng của di sản đô thị này sẽ tạo nên lực hút không gì cưỡng nổi đối với khách du lịch trong nước và quốc tế.
Hè này Sầm Sơn thêm hấp dẫn.
Kể từ mùa hè năm nay, khi đến thị xã Sầm Sơn, chỉ cần đi tiếp 4 km nữa, du khách sẽ có dị du lịch sinh thái thật lý tưởng ở xã Quảng Cư.
Đến với khu du lịch sinh thái Quảng Cư, du khách như lạc vào chốn thần tiên có trăng cao, gió lộng và biển đẹp bao la. Dọc theo bãi cát mịn màng và rừng phi lao xanh ngát, du khách sẽ đặt chân lên cảng Hới, nơi dòng sông Mã anh hùng đổ ra biển cả. Nơi đây có khá nhiều đền chùa miếu mạo và các phong tục hội hè lâu đời mà tiêu biểu nhất là đền thờ bà Triều, vị nữ tổ sư nghề dệt. Trong những ngày nghỉ ngơi ở Quảng Cư, sau khi đã vui đùa thỏa thích với sóng biển, hồ bơi nước ngọt rông mênh mông sẽ giang tay đón chào du khách ngâm mình trong làn nước mát trong, khác hẳn vị mặn mà của biển cả. Cũng tại nơi đây, du khách còn được dị ngồi trên nhà sàn, ngay dưới cánh rừng phi lao mát rượi để nghe sóng biển và quay quần bên bếp than hồng để nhằm nháp sò huyết nướng, một món đặc sản biển.
Ông Nguyễn Bá Nhượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Cư cho biết: “Khu du lịch sinh thái Quảng Cư có tổng diện tích 2 km2, trong đó một nửa là ao hồ nuôi trồng thủy sản, phần còn lại là rừng cây,nhà nghỉ, nhà hàng thiết kế theo mô hình nhà sàn. Để có khu du lịch sinh thái như hiện nay, Ủy ban nhân dân xã đã khẩn trương tiến hành theo quy hoạch giải tỏa 11 hộ dân đang sinh sống tại đây theo phương thức đổi đất và tính thành quả deo trồng trên đất. Với vị trí thuận lợi là cách bãi biển Sầm Sơn không xa nên công tác tuyên truyền, quảng bá cho khu du lịch sinh thái Quảng Cư diễn ra suôn sẻ và nơi đây nhanh chóng hòa mình vào nhịp độ phát triển du lịch chung của thị xã Sầm Sơn. Tới thăm nơi đây, điều đáng ghi nhận là sự tích cực của chính quyền và nhân dân địa phương trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường của khu du lịch sinh thái để du khách luôn cảm thấy thực thoải mái trong bầu không khí trong lành, Trong thời gian tới Ban quản lý khu du lịch sinh thái Quảng Cư sẽ lập tour du lịch tàu thủy tham quan thị xã Sầm Sơn xuất phát từ cảng Hới qua khu du lịch sinh thái Quảng Cư đã đến bãi tắm Sầm Sơn và dãy núi Trường Lệ. Cảnh đẹp thiên nhiên Quảng Cư đã làm phong phú hơn sản phẩm du lịch thị xã Sầm Sơn và những người dân nơi đây đang nỗ lực góp sức cho du lịch Sầm Sơn phát triển bền vững.
Nguyễn Hồng – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT- DL – Hà Nội – năm 23 (188) 2001

Sức hút với khách du lịch – Phần 1

Phố cổ Hà Nội Sức hút với khách du lịch
Trải qua gần 1000 năm lịch sử, khu phố cổ Hà Nội đã thực sự trở thành một di sản kiến trúc, văn hóa quý giá cần được bảo tồn và gìn giữ. Để có thể hiểu thêm về ý nghĩa và giá trị của bảo tồn khu phố cổ Hà Nội đối với sự phát triển của du lịch, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Đào Ngọc Nghiêm – Phó kiến trúc sư trưởng thành phố.
Thưa ông, dưới góc độ là một nhà kiến trúc, xin ông cho biết giá trị của khu phố cổ Hà Nội?
Trong quỹ di sản đô thị phong phú của thành phố, khu phố cổ Hà Nội là một di sản được đồng bào trong nước và khách nước ngoài rất quan tâm. Giá trị của khu phố cổ trước hết là tổ chức cơ cấu không gian quy hoạch theo mạng bàn cờ, mặt cắt đường rất nhỏ, nhưng khoảng cách đường rất gần tạo được sự thông thoáng về giao thông. Bên cạnh đó,không gian kiến trúc của khu phố cổ là không gian đa chiều, tầng thấp công trình gắn bó với thiên nhiên. Mỗi ngôi nhà cổ tại đây vẫn còn nhiều nét thể hiện của nền sản xuất thủ công nghiệp. Đồng thời, nó cũng thể hiện được mối quan hệ cộng đồng của thời kỳ đó là sản xuất theo phường, phố. Trong lòng khu phố cổ Hà Nội có giá trị nhiều công trình kiến trúc như hệ thống các di tích lịch sử, đặc biệt là tổ chức không gian đa năng trong ngôi nhà ở của người dân. Ngày nay, theo quan điểm của thủ đô hiện đại nhà chỉ mang chức năng ở và tái tạo sức lao động, những nhà ở trong khu phố cổ lại bao gồm cả kinh doanh, sản xuất và ở. Ngoài ra, có không ít nhà ở tại đây có biện pháp kiến trúc độc đáo, có thể giải quyết được vấn đề môi trường và khí hậu, thích hợp với khu vực nhiệt đới, nóng ẩm gió mùa. Giải pháp này hiện còn rất ít tại các đô thị khác. Đó là, nhà ở tầng thấp nhưng gồm nhiều lớp có sân trong, nó đảm bảo gắn kết giữa không gian ở với môi trường, vừa tạo ra nhu cầu đa dạng, độc lập cho các mục tiêu sử dụng khác nhau. Thêm vào đó, giá trị khu phố cổ còn được thể hiện ở nghệ thuật kiến trúc và xử lý vật liệu xây dựng truyền thống đó là sự pha trộn của nhiều giai đoạn văn hóa khác nhau song tất cả văn hóa quyện tạo thành một tổng thể thống nhất. trong khu phố cổ còn minh chứng được kết cấu, vật liệu xây dựng của mỗi giai đoạn kỹ sư xây dựng quý nhà gỗ, sau này có một phần kiến trúc bê tông cốt thép. Đặc biệt, hệ thống trang trí bên trong từng nhà vừa hợp lý, vừa tạo được thụ cảm thẩm mỹ.
Cùng với thời gian, khi phố đã có nhiều biến động. Chúng ta cần làm gì để giữ gìn được giá trị đó thưa ông?
Trong những năm qua, chúng tôi xem xét rất nhiều đến yếu tố quy hoạch kiến trúc khu phố cổ. Với quy mô 100 ha, trong quy hoạch có khẳng định khu vực được bảo tồn cấp 1 và khu vực được bảo tồn cấp 2. Khu vực được bảo tồn cấp 1 với diện tích khoảng 19 ha là khu vực có vị trí cổ xưa nhất, trùng hợp với sự phát triển của Hà Nội cổ. Khu vực này được xác định bảo tồn chủ yếu. Khu vực 2, với hơn 80 ha còn lại sẽ bảo tồn những công trình kiến trúc cổ, nhưng bên cạnh đó vẫn cho phép người dân chỉnh trang cải tạo nhà ở của mình trên cơ sở giữ nguyên mạng lưới đường phố, không gian kiến trúc. Hiện nay, mật độ dân số bình quân tại đây là 800 người/ ha. Về lâu dài cần phải giãn bớt dân số còn khoảng 500 – 600 người/ha. Việc giãn dân số này sẽ giúp cho việc tôn tạo khu phố cổ, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng ở cho người dân sở tại và tạo điều kiện cho thành phố xác định những tuyến phố ưu tiên để lập dự án chỉnh trang, tôn tạo. dự án này không chỉ tôn tạo giá trị phi vật thể mà còn tái tạo giá trị vật thể, tái lại hình thức không gian kiến trúc vừa có bán hàng kinh doanh, vừa có sản xuất tiểu thủ công nghiệp lại cải thiện điều kiện nhà ở cho người dân. Để làm được như vậy, trước hết cần tổ chức nâng cao dân trí của người dân ở khu phố cổ để mọi người nhận thức rõ giá trị ngôi nhà của mình.
Nguyễn Hồng – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT- DL – Hà Nội – năm 23 (188) 2001

Cơ hội của du lịch

Thể thao Việt Nam với năm 2001, và cơ hội của du lịch, năm 2000 kết thúc, cũng là lúc Thể thao Việt Nam vừa trải qua giai đoạn hơn chục năm phấn đấu để vượt lên chính mình và tham gia hội nhập với đấu trường quốc tế. Những bài học, những kim nghiệm rút ra từ thực tế đã và sẽ là hành trang quý báu để Thể thao Việt Nam vững bước vào đầu năm của thiên niên kỷ mới. Có thể khẳng định rằng, tất cả những hoạt động của toàn ngành Thể thao Việt Nam vững bước vào đầu năm của thiên niên kỷ mới. Có thể khẳng định rằng, tất cả những hoạt động của toàn ngành Thể thao Việt Nam trong năm 2001, đều tập trung vào mục tiêu lớn là sự chuẩn bị chu đáo cho SEA Games lần thứ 22 tổ chức tại Việt Nam vào năm 2003. Chính vì vậy, thời điểm trọng tâm của thể thao Việt Nam năm nay sẽ là tháng 9, khi SEA Games 2001 diễn ra. Chắc chắn việc đầu tư cho cuộc đấu quan trọng này sẽ có ý nghĩa lớn đối với thành tích của đoàn thể thao Việt Nam. Đây có thể là coi là cuộc thử nghiệm, vừa tự xác định vị trí đích thực của mình trong khu vực, vừa nhìn nhận và đánh giá đối thủ, đồng thời là cú chạy đà quan trọng cho cuộc bứt phá SEA Games 2003 khi chúng ta với tư cách là nước chủ nhà.
Do thành tích của các giải quốc tế của vận động viên Việt Nam càng lớn thông qua việc tổ chức thành công các giải quốc tế, nên chúng ta càng được tín nhiệm đăng cai các giải thi đấu lớn trong năm của thế giới, châu Á và Đông Nam Á. Đây là cơ hội vô cùng thuận lợi để ban tổ chức SEA Games 2003 tập dượt và rút kinh nghiệm. Một số cuộc thi đấu quốc tế sẽ diễn ra ở Việt Nam như: Giải vô địch Wushu trẻ châu Á lần thứ nhất, tại Hà Nội từ ngày 17 đến 24/ 7; Cúp Taekwondo thế giới, tại thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến vào tháng 5; Một số giải Cúp mang tên các nhà tài trợ thuộc các bộ môn như Bóng chuyền, Quần vợt, Cầu lông, Bóng đá… Sẽ tiến hành theo truyền thống hàng năm. Ngoài ra ở một số giải đấu trong nước mở rộng ở các vận động viên nước ngoài tham gia như xe đạp, marathon phong trào… cũng sẽ có tính đua tranh quốc tế sôi nổi.
Về các cuộc thi đấu trong nước, ngay từ những ngày đầu năm, các trận đấu bóng đá thuộc giải chuyên nghiệp đầu tiên đã diễn ra sôi nổi sôi động, khiến cho không khí bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên đã diễn ra sôi động, khiến cho không khí bóng đá sôi động, khiến cho bóng đá chuyên nghiệp ngày càng lan tỏa rộng rãi, sự tranh đua càng trở nên quyết liệt hơn (thực chất giải được khai mạc từ ngày càng lan ra tỏa rộng rãi, sự tranh đua càng trở nên quyết liệt hơn (thực chất giải được khai mạc từ 3/ 12/ 2000). Tuy sức hấp dẫn kém hơn, nhưng giải bóng đá Cúp quốc gia mùa bóng 2000 – 2001 dần dần đi tới hồi nước rút, nên cũng không kém phần gay cấn và sẽ cuốn hút giới hâm mộ . Một yếu tố góp phần tạo nên tính hấp dẫn của giải chuyên biệt, đó là sự xuất hiện những cầu thủ nước ngoài trên sân cỏ cả nước, cùng với sự thay đổi về cơ chế để hình thành hệ thống thi đấu có tính chuyên nghiệp. Lẽ dĩ nhiên, khán giả, cổ động viên đến sân cũng sẽ chuyên nghiệp hơn.
Theo dự kiến của ngành thể dục thể thao, năm 2001 sẽ có 123 giải đấu chính thức cho 20 môn. Ngoài các môn quen thuộc như Bơi lội, Bóng bàn, Điền kinh, Bóng chuyền… và các môn chủ lực của thể thao Việt Nam như Wushu, Cờ vua, Taekwondo… năm nay hệ thống thi đấu toàn quốc sẽ có giải vô địch quốc gia môn Cờ vây lần thứ nhất, dự định tổ chức vào tháng 4.
Mỗi cuộc thi đấu trong nước, đặc biệt là những cuộc đấu quốc tế, lực lượng trọng tài, vận động viên, quan chức các đoàn cùng với đông đảo khán giả, cổ động viên sẽ là mối lo lớn cho Ban tổ chức các địa phương về nơi ăn nghỉ, luyện tập và các loại hình dịch vụ khác.
Dự báo các phát minh khoa học
Dự báo các phát minh khoa học những năm đầu thế kỷ 21. Sang thế kỷ 21, con người sẽ được thấy những tiến bộ tột bậc của khoa học kỹ thuật. Nó sẽ làm nên điều kỳ diệu cho cuộc sống của con người trong mọi lĩnh vực: y học, viễn thông, tin học, công nghệ sinh học, khoa học nghiên cứu về vũ trụ, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng… Tờ thời báo Time (Mỹ) đã đưa ra những nhận định có vẻ chắc chắn như thế. Còn các nhà khoa học hàng đầu của Mỹ và Nhật cũng khẳng định: Thế kỷ 21 sẽ có sự thay đổi cả về lượng và chất. Và cũng là dự báo của họ những phát minh sau đây sẽ làm nên điều kỳ diệu đó:
– Năm 2000 con người sẽ khai thác dầu khí dưới lòng đất đại dương ở độ sâu 3000m.
– Năm 2001 con người sẽ sản xuất ra ti vi chỉ bằng chiếc đồng hồ đeo tay. Những hình ảnh 3 chiều trên tivi có thể nhìn bằng mắt thường thay vì bằng những thiết bị đặc biệt như hiện nay. Các nhà máy cũng sử dụng ít công nhân hơn.
– Năm 2006, thuốc chữa HIV/AIDS sẽ phát huy tác dụng Kỹ thuật mới giúp con người hạn chế tiếng ồn.
– Năm 2007, bệnh ung thư và xơ cứng động mạch sẽ có thuốc trị. Rừng sẽ được tái sinh bởi kỹ thuật mới. Ô tô thì có động cơ bằng sứ.
– Năm 2008, tầng Ozon sẽ được và kín các lỗ thủng. Con người có thể du lịch trong vũ trụ. Con người cũng có nhiều thời gian rãnh rỗi để vui chơi giải trí hơn bởi máy tính sẽ giúp họ chuẩn bị bữa ăn, chuẩn bị cho các cuộc họp. ..
– Năm 2009 phát minh ra công nghệ cấy ghép gên lạ vào nhiễm sắc thể. Làm ra mưa nhân tạo phục vụ nông nghiệp và cải tạo các vùng khô cằn và các vùng đất mặn hay sa mạc cũng được dùng để canh tác. Thành phố đại dương được xây dựng.
Lang Văn Trung – Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT – DL – Hà Nội – Số 55 (191) – Năm 2001

An toàn giao thông cho mọi người.

Xử lý bọn phá đường ray để… bán sắt vụn
Đầu tháng 4/2001, công an tỉnh Hải Dương nhận được báo cáo của xí nghiệp quản lý đường sắt tỉnh Hà Hải về việc tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng chạy qua địa phận tỉnh Hải Dương bị một số kẻ gian lấy cắp vật tư, thiết bị chuyên dùng đường sắt, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn chạy tàu cũng như tính mạng và sức khỏe của hành khách. Báo cáo trên cũng đề nghị công an tỉnh điều tra bắt giữ thủ phạm để xử lý.
Xét tính chất nghiêm trọng của sự việc, cơ quan điều tra công an tỉnh Hải Dương đã lập chuyên án truy xét. Sau một thời gian ngắn điều tra, tổ chức mai phục, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng lấy cắp là Bùi Quang Huy, 13 tuổi, ở xã Cẩm Định, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. Qua đấu tranh khai thác, Huy khai nhận đã cùng một số đối tượng khác lợi dụng đêm tối và lúc vắng người đã dùng cờ lê tháo trộm bu long, suốt cóc, đinh mũ, lập lách – là những phụ kiện nối giữa đường sắt nhiều lần. Tổng số phụ kiện Huy và đồng bọn lấy cắp lên tới 124 bộ khoảng 60 kg đem bán cho người thu mua rong sắt phế liệu với giá 1000 đồng/kg để lấy tiền chơi bi a và tiêu xài.
Do Huy và các đối tượng đều ở tuổi vị thành niên, chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt hành chính, yêu cầu gia đình cam kết bảo lãnh quản lý và giáo dục.
Tình trạng mất cắp thiết bị, vật chuyên dùng đường sắt không chỉ xảy ra trên tuyến đường Hà Nội – Hải Phòng mà còn xảy ra ở các tuyến đường sắt thống nhất, tuyến đường sắt Hà Nội – Lạng Sơn với tuyến Kép – Hạ Long, uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn giao thông đường sắt. Tại tuyến đường sắt qua tỉnh Nghệ An, 3 tháng đầu năm hát hiện đoạn đường từ km 268 đến km 269 bị mất cắp 39 bộ đinh cóc, 2 bộ lập lách, tuyến đường sắt qua tỉnh Bắc Giang đoạn đường từ km 45 đến km 47 bị mất hàng trăm bộ cóc TVK3A… nhiều đối tượng đã bị bắt giữ và xử lý điển hình là:
Ngày 28/3 tại cung đường Bắc Giang, tên Trần Đức Lẫm 26 tuổi ở Tân Mỹ, Yên Dũng, Bắc Giang đã bắt khi đi tháo trộm 4 bộ cóc TVK3A.
Ngày 23/4 công an thị xã Bắc Giang đã bắt tiếp 2 tên Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1978) và Nguyễn Tiến Ngọc (sn 1983) ở tổ 2 phường Mỹ Đọ, thị xã Bắc Giang dùng xà ben tháo trộm 4 đệm sắt, khi đang mang đi tiêu thụ thì bị bắt…
Hành vi lấy cắp vật tư, thiết bị chuyên dùng đường sắt đã vi phạm điều 231 bộ luật hình sự về tội phá hủy công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia. Ngày 29/3/2001 tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã xét xử tuyên phạt 3 năm tù giam đối với tên Hoàng Đức Xen (sn 1982) ở xóm Quéo, Lục Ngạn, Bắc Giang can tộ tháo 3 bộ đệm sắt ở khu vực ga Bắc Giang. Và với đây, tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã xét xử và tuyên phạt 2 tên Phùng Văn Hòa và Văn Minh Soi đều trú ở khu Thống Nhất, thị trấn Đồng Mỏ, Lạng Sơn mỗi tên 3 năm tù giam và phải bồi thường thiệt hại cho ngành đường sắt 4.330.000 đồng do hành vi trộm hộp cấp thông tin đường sắt.
Cái giá phải trả cho hành vi phá hội đường sắt của những kẻ bị bắt và xem xét trên sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ khác vì tư lợi mà coi thường kỷ cương phép nước.
Kết thúc giải bong đá chuyên nghiệp quốc gia 2000 – 2001 Đành đợi mùa sau.
Bàn thắng ở phút đá bù giờ thứ 4 ấn định tỷ số 2 – 1 của Đặng Phương Nam cho đội chủ nhà Thể Công trên sân Hà Nội là bàn thắng cuối cùng khép lại 18 lượt đấu của giải vô địch bóng đá quốc gia chuyên nghiệp 2000 – 2001. Rất tiếc bàn thắng đáng nhớ này lại chẳng có ý nghĩa gì đối với bất cứ sự tranh chấp nào giữa 10 đội bóng dự giải.
Rốt cuộc thì các chàng trai xứ Nghệ vẫn tiếp tục bước lên đài vinh quang với chiếc cúp vô địch và không món tiền thưởng 1 tỷ đồng lớn nhất từ trước đến giờ. Đau nhất là đội bóng Thành Nam phần lớn nữa chặng đường cuối của giải luôn vượt trước sông Lam Nghệ An, nhưng khi vừa chạm tới cúp lại ngã gục một cách thảm hại vì kiệt sức. Vẫn biết rằng đó là luật chơi, nhưng hai đội Đồng Tháp và Khánh Hòa mới thử sức ở giải chuyên nghiệp đã sớm chia tay, khiến không ít người động lớn thương cho cảnh nhà con một lúc sảy chân không có kẻ đỡ người nâng. Vậy là những yếu tố cơ bản nhất của một mùa giải đã được xác định. Chắc chắn các nhà điều hành tổ chức lại hả hê bàn công bố giải thành công tốt đẹp.
Thật ra đến giờ phút này còn không ít tình huống của giải vẫn được người ta bàn tán và tiếp tục là nỗi trăn trở của những người tâm huyết với bóng đá nước nhà. Nhiều người cứ thắc mắc, tại sao các thầy ấy lại chỉ trừng phạt hai động Công an Hà Nội và TT- Huế vì nghi là trận đấu giữa họ có biểu hiện tiêu cực, mà lại không ra tay với đội Công an Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An trong khi 8 ngàn khan giả trong sân Lạch Tray đã thảo giúp ban tổ chức quyết định hình phạt vì xác định hai đội đá cuội… Nhìn chung, mỗi loạt của giải trận đấu đều ngửi thấy vấn đề nên ban tổ chức liên tục ra những thông báo để răn đe, nhưng phần lớn các thông báo đó lại bị dư luận phản ứng. Thật khó hiểu, ngay những giờ phút chót của giải, ban tổ chức đã làm cái đều khó chấp nhận. Tại sao lại làm cái cúp phiên bản (chưa biết chuyện đó có thật hay không) rồi lại đem vào sân Thống Nhất? Nếu như hôm đó anh em Nam Định chân cứng đá mền giành trọn ba điểm thì họ phải nhận cúp rởm sao? Việc đó lại gợi cho dư luận nhiều điều…
Mọi sự an bài, giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp đầu tiên của bóng đá Việt Nam kết thúc … Phải thừa nhận tính chất chuyên nghiệp đã nhen nhúm cho bóng đá nước ta luồng không khí mới. Nhưng rất tiếc có không ít trận bóng đá ma cùng cách điều hành không thuyết phục của ban tổ chức, tiếng còi thiên lệch của trọng tài… trở thành một điều tai tiếng, chưa tạo được lòng tin cho người hâm mộ. Đành đợi mùa xuân sau xem thế nào vậy!!
Trần Đức– Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT- DL – Hà Nội – năm 22 (187) 2001

Tâm lý khách du lịch ra sao

Trong chuyên mục “Sổ tay hướng dẫn viên du lịch” kỳ này, Báo Du Lịch xin giới thiệu cùng các bạn đặc điểm tâm lý khách du lịch các nước và khu vực: Anh, Đức, Đài Loan.
Khách du lịch Anh: Nếu đặc điểm của khách du lịch Mỹ là cởi mở, phóng khoáng, thực dụng, ồn ào, đôi khi mang dáng vẻ phô trương bề ngoài thì khách du lịch Anh tỏ ra ngược lại. Họ rất lãnh đạm, “phớt-ăng-lê” với người xung quanh. Giữa người cùng dân tộc, đồng nghiệp với nhau, thường khi gặp họ cũng không bắt tay nhau. Người Anh chỉ bắt tay sau khi xa nhau lâu ngày mới gặp lại hoặc khi tỏ ý cảm ơn. Chính vì vậy, buổi làm quen ban đầu tại sân bay, hướng dẫn viên không nhất thiết phải trịnh trọng giới thiệu tên tuổi mình và lái xe cho trưởng đoàn như thường làm đối với các đoàn khách khác.
Khách du lịch Anh là những người biết kiềm chế, nếu có việc gì không đồng ý trong chương trình tham quan du lịch, họ không la ó, phản đối ầm ĩ mà thường im lặng, mỗi người có thế giới riêng của mình rất sâu lắng.
Hướng dẫn viên cần hết sức thận trọng khi nói chuyện khôi hài hoặc chuyện tiếu lâm với đoàn Anh, nhất là lại về đề tài gia đình. Khách du lịch Anh rất quan tâm đến trình độ tiếng Anh của hướng dẫn viên. Nếu hướng dẫn viên khi đi với đoàn Mỹ thường dùng chữ O.K là được, thì khi đi với đoàn Anh cần dùng chữ All right! thay cho chữ O.K!
Người Anh rất quan tâm đến những thông tin buổi sáng do hướng dẫn viên đưa ra, nhất là về thời tiết. Đồng thời rất chú ý đến vấn đề ăn mặc, nghi thức, nhất là đoàn du lịch có các luật sư, giáo sư, bác sĩ.
Người Anh rất coi trọng việc đúng giờ, các cuộc hẹn theo quy tắc thường phải được sắp đặt từ trước và họ tỏ ra khó gần khi chưa được giới thiệu nghiêm chỉnh.
Các đề tài mà khách du lịch Anh yêu thích là: lịch sử, kiến trúc, làm vườn.
Các đề tài nên tránh: tôn giáo, tiền và giá cả.
Khách du lịch Đức: Người Đức thường hay bắt chặt tay lắc mạnh khi gặp nhau và không bao giờ sử dụng tên gọi trừ khi được đề nghị. Đối với người Đức, đút tay trong túi khi nói chuyện là bất lịch sự.
Người Đức ở phía Bắc trầm tĩnh và ít nói hơn người phía Nam, người Đức ở phía Nam dễ hòa đồng hơn.
Khách du lịch Đức thường quan tâm nhiều đến đời sống xã hội Việt Nam như chế độ bảo hiểm, lương tháng, tiền nhà, trợ cấp hưu trí, phúc lợi xã hội…
Người hướng dẫn khi cung cấp thông tin cho khách Đức phải rất cụ thể. Ví dụ khi giới thiệu Hà Nội là trung tâm chính trị, giao thông, văn hóa của cả nước… hướng dẫn viên phải chứng minh cụ thể như về văn hóa có bao nhiêu trường đại học, bao nhiêu thư viện, rạp hát, bảo tàng… chứ không chỉ đơn thuần giới thiệu chung chung được. Người Đức thích xem các loại hình nghệ thuật dân tộc Việt Nam như tuồng, nhạc dân tộc, múa rối nước. Họ ăn tiêu rất chi ly, tính toán và đặc biệt thích sòng phẳng.
Các đề tài khách du lịch Đức yêu thích là: ô tô, bóng đá, thức ăn ngon.
Các đề tài nên tránh: trao đổi về thế chiến thứ II.
Khách du lịch Đài Loan: Người Đài Loan rất hữu hảo với người phương Tây và hầu hết họ đều nói được tiếng Anh. Các thương nhân Đài Loan thường lấy tiếng Anh làm tên họ. Khi giao dịch, họ thường đưa card với 2 thứ tiếng.
Người Đài Loan đánh giá cao đức tính kiên nhẫn, khiêm nhường và biết kính trọng người khác.
Các đề tài khách du lịch Đài Loan yêu thích là: các di tích của Trung Quốc tìm thấy ở Đài Loan, thức ăn và nghệ thuật.
Các đề tài nên tránh: chính trị, gian lận thương mại, buôn lậu.
Tin đọc nhanh
Trong 4 tháng đầu năm đã có hơn 800.000 khách quốc tế đến Việt Nam, trong đó khách du lịch chiếm tỉ lệ hơn 50%. Khách du lịch đến nhiều nhất từ Trung Quốc (214.000 người), tiếp đó là Mỹ (89.000 người), Nhật Bản (71.000 người), Pháp (36.787 người). Khách đến từ các nước ASEAN cũng gia tăng, đặc biệt từ Thái Lan, Singapore, Lào, Malaysia…
Trong 3 ngày 29 – 30/4 và 1/5/2001, Công ty Du lịch Hà Nội đã đón gần 300 du khách nước ngoài, chủ yếu là đến từ Pháp, Thái Lan, Hồng Kông. Khách Việt Nam năm nay đi du lịch nước ngoài cũng khá đông, bình quân mỗi ngày tour du lịch của Công ty đưa từ 40 – 50 khách đi tuyến Hà Nội – Bangkok, Hà Nội – Singapore, Hà Nội – Kuala Lumpur… Các tuyến du lịch trong nước lượng khách cũng tăng đáng kể so với mọi năm.
Ngày 30/4/2001, Khách sạn Du lịch Công đoàn hồ Núi Cốc tổ chức lễ khánh thành Công viên nước hồ Núi Cốc (Thái Nguyên). Khu vui chơi giải trí Công viên nước có diện tích 34.000m2, có tổng giá trị đầu tư 12 tỷ đồng. Dự kiến đến tháng 10/2001 sẽ khởi công Làng văn hóa dân tộc bên cạnh khu vui chơi giải trí Công viên nước.
Sáng 30/4, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức gắn biển hoàn thành công trình cầu vượt nút giao thông phía Nam Chương Dương mang tên “Công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX”.
BÁO DU LỊCH – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 18(181)2001